لونا

دسته بندی: بسته بندی

سفارش دهنده:

طراح:

تاریخ:

بسته بندی/ از آنجایی که بسته بندی یک محصول باید دارای خصوصیاتی ویژه ای باشد، این شاخصه ها در طراحی بسته بندی لحاظ شده است. مطلوب ما این بوده است که دیزاین بسته بندی محصولات لونا در گام اول کاربردی بوده، روایتگر داستان برند باشد، قادر به برقراری ارتباط با مخاطب باشد، و از منظر ملاحظات زیست محیطی، قابلیت بازیافت داشته باشد. با استفاده از الگوهایی که برای هویت دیداری برند ترسیم شده بود، و با نظر به ماهیت روایت گونهء داستان برند، توانستیم فضایی قابل درک و در عین حال جذاب برای مخاطب ایجاد کنیم. حصول این هدف به ایجاد پویایی نشان در رنگ بندی های تعریف شده وابسته بود. به همین سبب، با در نظر گرفتن ساختار متفاوت هر یک از محصولات، طرحی انعطاف پذیر و روایتگر خلق شد.